fam. van Veluwen


 

 

Full index on family names and group sheets

Volledig overzicht met familienamen en kwartierstaten


Descendants of Meijns Berents

Parenteel van Meijns Berents

Meijns Berents (born before 1611 in Harderwijk) is the oldest known ancestor of the family 'van Veluwen'. This surname was not used before 1739 when Meijns's great-grandson Jacob Hendriks (bapt. 1713) used it for his thirteen (!) children from two marriages. He has adapted it for himself too, but I don't know yet when. Meijns's son (Jacob Meijns), grandchildren (Hendrik Jacobsen, bapt. 1684 is next in succesion) and great-grandchildren were baptised with patronyms (first name followed by fathers name with -s, -sen, -z or -zoon added).


All van Veluwen's are descendants of two sons of Jacob Hendriks: Hendrik Jacobsen van Veluwen en Pieter van Veluwen.

Meijns Berents (geboren voor 1611 in Harderwijk) is de oudst bekende stamvader van de familie van Veluwen. De achternaam 'van Veluwen' ontstond pas in 1739 toen Meijns' achterkleinzoon Jacob Hendriks (ged. 1713) deze gebruikte voor zijn dertien (!) kinderen uit twee huwelijken. Hij had de naam reeds eerder voor zichzelf aangenomen, alleen wanneer is mij nog onbekend. Meijns' zoon (Jacob Meijns), kleinkinderen (Hendrik Jacobsen, ged. 1684 is de volgende in de stamlijn) en achterkleinkinderen werden uitsluitend met patroniemen gedoopt.

Alle van Veluwen's zijn nakomelingen van twee zonen van Jacob Hendriks: Hendrik Jacobsen van Veluwen en Pieter van Veluwen.

Besides two derived family names were created that have been included in the descendants report: 'van Veluwe' and 'van Veluwen Barneveld'.

Daarnaast zijn er twee afgeleide familienamen ontstaan die ook zijn opgenomen in het parenteel: 'van Veluwe' en 'van Veluwen Barneveld'.

The family name 'van Veluwe' is created by a mistake in the civil registration when Hendrik van Veluwen, son of Hendrik Hendriks van Veluwen, grandson of Hendrik Jacobsen van Veluwen, was registered without the trailing 'n' at his wedding and removal to Oldenzaal. Presumably Hendrik could not read to correct this...


The family name 'van Veluwen Barneveld on the contrary is deliberately created in 1817 when Wouter Barneveld, husband of Johanna Hendrika van Veluwen, named his first son Aart van Veluwen Barneveld. Their other five children were baptised just as Barneveld. I have included this family name because there is a clear relationship, albeit via a feminine line.
The suspected reason for the name is that Johanna Hendrika's brothers all died at young age, so that this branch would become extinct...

De familienaam 'van Veluwe' is ontstaan door een fout in de burgerlijke stand toen Hendrik van Veluwen, zoon van Hendrik Hendriks van Veluwen, kleinzoon van Hendrik Jacobsen van Veluwen, bij zijn huwelijk en verhuizing naar Oldenzaal werd ingeschreven zonder 'n' aan het eind. Wellicht kon Hendrik niet lezen om het te corrigeren...

De familienaam 'van Veluwen Barneveld' is echter doelbewust gecreŽerd in 1817 toen Wouter Barneveld, getrouwd met Johanna Hendrika van Veluwen, zijn eerste zoon Aart van Veluwen Barneveld noemde. Hun overige vijf kinderen werden gewoon als Barneveld gedoopt. Ik heb deze familienaam opgenomen omdat er toch een duidelijke verwantschap is, ook al is het via een vrouwelijke lijn.
De vermoedelijke reden voor de naamgeving is dat Johanna Hendrika's broers allemaal op jeugdige leeftijd zijn overleden, en deze tak dus zou uitsterven...


Census Harderwijk 1830

Volkstelling Harderwijk 1830

Travel back in time to Harderwijk in 1830 where zeven families with 'van Veluwen' lived, amongst them my ancestor Aart Hendriksen in the Vijhestraat 91...

Ga terug in de tijd naar het Harderwijk van 1830 waar zeven gezinnen met leden van de familie 'van Veluwen' woonden, waaronder mijn voorvader Aart Hendriksen in de Vijhestraat 91...

Hit Counter   
last update on 24 sep 2007